» Borderline informatie
Borderline betekent letterlijk grens. Sinds de jaren tachtig is borderline officieel opgenomen in het Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders (DSM). Dit is een boek waarin alle psychische aandoeningen staan omschreven met de bijbehorende kenmerken. De borderlinestoornis valt sindsdien in de rubriek persoonlijkheidsstoornissen.

Hoe vaak komt het voor?

Naar schatting lijdt een a anderhalf procent van de bevolking aan een borderlinestoornis, dat zijn zoŽn 150 tot 200 duizend mensen. Bij de borderlinestoornis komen veel verschijnselen voor. Je kunt last hebben van bijna alle psychische klachten en stoornissen die in de psychiatrie bekend zijn. Zo komen depressieve en angststoornissen zeer veel voor. Daarnaast kun je last hebben van bijvoorbeeld eetstoornissen, in de war zijn, wegrakingen en alcohol-of drugsgebruik. Het hoge percentage seksueel misbruik in de voorgeschiedenis van borderlinepatienten is een van de verklaringen waarom deze stoornis meer voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Een aanvullende verklaring van het feit dat er veel meer vrouwen gezien worden in de geestelijke gezondheidszorg is dat vrouwen eerder dan mannen hulp (durven) zoeken.

Het meest kenmerkende voor borderline is instabiliteit. In het eerdergenoemde handboek voor psychiatrische stoornissen (DSM) staat de borderlinestoornis als volgt omschreven:

`iemand met een diepgaand patroon van instabiliteit in intermenselijke relaties, zelfbeeld en gevoelsleven en van duidelijke impulsiviteit. Dit begint in de vroege volwassenheid en komt tot uiting in diverse situaties. Instabiliteit kun je als hoofdkenmerk beschouwen. Je weet vaak niet goed wat je wilt. Je kunt je op het ene moment nog prima voelen maar op het volgende moment waardeloos. Je kunt die instabiliteit merken bij de drie grote psychische functies: denken, voelen en handelen`.

Je denken wisselt in uitersten (alles of niets, zwart of wit).

Je gevoelsleven is instabiel omdat er vaak sterke stemmingswisselingen zijn.

Je handelen wordt gekenmerkt door wispelturig gedrag en impulsiviteit: Žeerst doen, dan denkenŽ.

De negen DSM criteria voor borderline:

1. Krampachtig proberen te voorkomen om feitelijk of vermeend in de steek gelaten te worden

2.Een patroon van instabiele en intense intermenselijke relaties gekenmerkt door wisselingen tussen overmatig idealiseren en kleineren

3. Identiteitsstoornis:duidelijk en aanhoudend instabiel zelfbeeld of zelfgevoel.

4. Impulsiviteit op ten minste twee gebieden die in potentie betrokkene zelf kunnen schaden (bv. geld verkwisten, wisselende sekscontacten/veel seks, misbruik van middelen, roekeloos autorijden, vreetbuien).

5. Recidivicerende suicidale gedragingen, gestes of dreigingen of automutilatie.

6. Affectlabiliteit als gevolg van duidelijke reactiviteit van de stemming (bv. periodes van intense somberheid, prikkelbaarheid of angst, meestal enkele uren durend en slechts zelden langer dan een paar dagen).

7. Chronisch gevoel van leegte.

8. Inadequate, intense woede of moeite kwaadheid te beheersen (bv. frequente driftbuien, aanhoudende woede of herhaaldelijke vechtpartijen).

9. Voorbijgaande, aan stress gebonden paranoide ideeen of ernstige dissociatieve verschijnselen.

Als hier aan minstens vijf criteria voldaan is, wil er sprake zijn van een borderlinestoornis.
[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden


Copyright 2002-2018